Búcsúzó

Kedves Kollégák, Barátok, Ismerősök, szolgáltatásainkat Igénybe-vevők!

Több mint 41 év közszolgálat után úgy döntöttem, hogy a szolgálat terhét leteszem vállamról, s ez év december 30-án nyugdíjba vonulok. Ez a 41 év számomra sok lehetőséget kínált: megismerkedtem az egészségügy és szociális szakma szépségeivel, nehézségeivel korábbi munkahelyemen az intaházai Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben és a Népjóléti Szolgálatnál. Alkalmam volt arra, hogy számos elképzelést, tervet megvalósítsak, s ezen célkitűzésekhez sikerült jó munkatársakra, támogatókra lelnem. Ezek az elképzelések mind azt szolgálták, hogy megvalósuljon egy komplex szociális- gyermekjóléti intézményrendszer, mely szolgálja rászoruló embertársainkat. Ugyanakkor vitathatatlan az is, hogy ez az út nem volt mindig csak eredményekkel, sikerekkel kikövezve. Találkoztam  külső -  objektívnek  nevezhető - gátakkal, de olyan emberekkel is, akik a céljaimmal, céljainkkal nem értettek egyet, s akadályokat gördítettek nemcsak elém, hanem az intézmény elé is. Most azonban ezt is megköszönöm, hiszen úgy gondolom, hogy a nehézségekkel, az emberi gyarlóságokkal  való küzdelem nemesíti az embert, személyiségében erősíti őt. Hiszem, hogy én is hasznomra fordítottam a  rossz tapasztalatokat, s ezek nem megkeserítettek, hanem újabb erőfeszítésre késztettek.
Tudom, hogy  az intézményünkben kialakult munkatársi, vezetői csapat képes arra, hogy a kiépített utat végigjárja, új utakat keressen és azokat az utódok számára is járhatóvá tegye. Ehhez egy jó csapatvezetőre van szükség, akit én hitem szerint megtaláltam, s bízom abban, hogy választásommal a fenntartó és a gesztorönkormányzat is egyetért. 
Nyugdíjba vonulásom alkalmából szeretném megköszönni minden munkatársnak, szakmai partnernek, a támogató intézményfenntartóknak  a  Népjóléti Szolgálatnál  az elmúlt 28 évben közösen elért sikereket, a közös munkát, melynek folytatásához Önöknek jó egészséget, kitartást és sok erőt kívánok. Kívánom azt is, hogy segítségre szoruló embertársaink a jövőben is megkaphassák a Népjóléti Szolgálattól mindazt a segítséget, szolgáltatást amire szükségük van, s melyek jelenleg rendelkezésükre állnak. Abraham Lincoln szavaival szeretném biztatni Önöket és saját magamat is:

A legvégén nem az fog számítani, 
hogy mennyi év volt életedben,
hanem hogy mennyi élet volt éveidben.

Celldömölk, 2014. december                                                                                    Csizmaziáné Hubert Mária