Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

 

Család- és Gyermekjóléti Központ:

Celldömölk városa, mint járásszékhely település Család-és Gyermekjóléti Központot működtet, melynek ellátási területe a járás összes településére kiterjed.

A létrejövő kapacitásainkat a szolgáltatási területen működő Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok által delegált ügyfelekkel kapcsolatos esetmenedzseri teendők alapozzák meg.

 

Központunk szakembere 2019. február 1-vel kezdődően megkezdte az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységét, amely az biztosítja az egyéni, a csoportos és a közösségi tevékenység során szükséges feladatokat. 

 

 

Szolgáltatási elemek:

- Konzultáció a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberekkel (pl.: pedagógusok, pszichológus, fejlesztő szakemberek)

- Információnyújtás, tájékoztatás (szolgáltatástípusok elérése, felépítése)

- Tanácsadás (ügyfélfogadási időn belül biztosított, elsődlegesen egyénileg történik)

- Segítség a hivatalos ügyek intézésében (szociális támogatások ismerete, nyomtatványokban történő segítségnyújtás)

- Családlátogatás

Óralátogatások a pedagógusok kérésére, illetve a szakmai tevékenység igénye esetén, ezzel elősegítve a helyzet, a probléma és az egyén optimális megismerését.

Segítségnyújtás krízishelyzetekben (iskolakezdés, intézményváltás, életkori sajátosságokból fakadó helyzetek, kortárscsoportokban előforduló problémák, kompetenciahatárokon belüli lelki próbatételek, családi szerkezetváltozások pl.: kistestvér születése, válás, haláleset, költözés, szülői túlhajszoltság okán.  

- felmerülő konfliktushelyzetek (gyermek-szülő, gyermek-pedagógus, szülő-pedagógus között)

- csoportokkal végzett tevékenység (elsősorban a prevenció és a megelőzés jegyében, felvilágosító foglalkozások, kötetlen beszélgetések, kreatív foglalkozások)

-sportprogramok szervezése

- szociális akciók szervezése (gyűjtések: ruhanemű, tartós élelmiszerek, könyvek, játékok, kupakok)

megbeszéléseken való részvétel

- gyermekvédelmi jelzés fogadása

- közvetítés (egyéb szolgáltatók irányába)

- esetmegbeszélések

A szociális segítő munka nem a veszélyeztetett és hátrányos gyermekeket érinti, hanem az intézménybe járó összes gyermeket, szüleiket pedagógusokat, óvodapedagógusokat.

 

Központvezető-esetmenedzser:

Horváth Dóra

 

Óvodai és iskolai szociális segítő

Tüzesné Kovács Katalin

Bihari Ágota

Radics Péter

 

Illetékességi terület:

 

Tüzesné Kovács Katalin

 Celldömölki Városi Általános Iskola

Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Celldömölki Városi Óvoda

Celldömölki Városi Óvoda Vörösmarty Úti Tagóvodája

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvodája

 

Bihari Ágota

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szent Imre Általános Iskola

Tündérkert Óvoda Nagysimonyi

Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda

Batthyány Lajos ÁMK Óvoda

 

Radics Péter

Celldömölki Városi Általános Iskola

Celldömölki Városi Általános Iskola Kenyeri Telephelye

                                               Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola

Kemenesmagasi Általános Iskola

Kenyeri Óvoda

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK Óvodája

Csöngei Weöres Sándor Óvoda

Kemenesmagasi Manóvár Óvoda

Mesevár Óvoda, Kemenesmihályfa

Merseváti Óvoda

Vönöcki Óvoda 

 

 

Elérhetőségeink:

Tel: 70/503-4555

Fax: 95/420-131

 

E-mail cím: iskolaiszocmunka.cell@gmail.com