Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése

 

A projekt azonosító száma:
EFOP-3.2.9-16-2016-00059


Kedvezményezett: 
Népjóléti Szolgálat, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.


Szerződött támogatás összege:
32.612.757 Ft


Támogatás mértéke:
100%


A projekt kezdésének dátuma:
2017. október 15.


A projekt tervezett befejezésének dátuma:
2019. április 15.


A projektbe bevont intézmények:

 • Celldömölki Városi Általános Iskola
 • CVÁI Alsósági Tagintézménye
 • CVÁI Kenyeri Telephelye
 • Kemenesmagasi Általános Iskola
 • Petőfi Sándor Általános Iskola Ostffyasszonyfa
 • Celldömölki Városi Óvoda
 • Celldömölki Városi Óvoda Vörösmarty úti Tagóvoda
 • Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvoda
 • Kenyeri Óvoda
 • Kemenesmagasi Manóvár Óvoda
 • Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Óvodája
 • Kemenesmihályfai Mesevár Óvoda

A projekt tartalma:
A projekt célja hozzájárulni az iskolai szociális munka fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásához. Ezentúl aktívan részt kívánunk vállalni a feladatellátás szakmai tartalmának meghatározásában.
Általánosságban célkitűzés az óvodások, iskoláskorú fiatalok egészségfejlesztése, sikeres előmenetelük támogatása, a veszélyeztetettség megelőzése, a célcsoport jólétének, életminőségének a javítása.
A projekt célcsoportja a bevont óvodák, általános iskolák valamennyi gyermeke, tanulója, valamint óvodapedagógusok, pedagógusok az érintett köznevelési intézmények közösségei (pl. nevelőtestület) továbbá a szülők, nevelőszülők, gondviselők.
Az óvodai- és iskolai szociális segítők által végzett tevékenységek
Az elért gyermekek száma 1 684 fő (Arány: 25 % óvodás, 75 % iskolás gyermek) 
A szakmai tevékenységek megoszlása: 

 • Klasszikus iskolai szociális segítő tevékenység egyéni, csoportokkal végzett és közösségi munka formában
 • Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, gyermekvédelmi tevékenységek koordinálása
 • Adminisztráció

A segítő tevékenységtől hosszú távon elvárt eredmények
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, olyan preventív jellegű professzionális segítőtevékenység lesz, amelynek helyszíne a köznevelési, közoktatási intézmény. 
A szakember hozzájárul a problémás helyzetek felismeréséhez és megoldásához, a gyermekek szocializációjához, iskolai teljesítményük javításához.
Fejlődnek a gyermekek szociális kapcsolatai és javul a társadalmi integrációjuk a képességeik, lehetőségeik kibontakozása által.
Az iskola elhagyók számának a csökkenése
Mindezt azáltal kívánjuk elérni, hogy rendszeresen jelen leszünk az intézmények életében, közel a célcsoporthoz.