Ugrás a fő tartalomhoz
Itt jár most: www.nszcell.hu / Aktualitások - Események / Állás - Házi segítségnyújtás/Gondozó
Európai Szociális Alap

Állás - Házi segítségnyújtás/Gondozó

Népjóléti Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat
Házi segítségnyújtás


Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete szerint saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszú távon történő megőrzése. A házi segítségnyújtás feladatellátása során a gondozó segíti az ellátottat abban, hogy hosszú távon, saját környezetében, életkorának megfelelően, egészségi állapotának szinten tartásával élje mindennapjait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, Szociális gondozó,

         Idősek gondozásával kapcsolatban szerzett tapasztalatok, készségek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Középfokú képesítés, Szociális gondozó,

         Idősek gondozásával kapcsolatban szerzett tapasztalat, készségek. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-188/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

vagy

         Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@cellkabel.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor egy 3 tagú szakmai bizottság előtt. Ezt követően a pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk elbírálásának eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu honlapon szerezhet.

 

Európai Szociális Alap