Ugrás a fő tartalomhoz
Itt jár most: www.nszcell.hu / Aktualitások - Események / Álláslehetőség - ápoló, Idősek otthona
Európai Szociális Alap

Álláslehetőség - ápoló, Idősek otthona

Népjóléti Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat
Idősek Otthona


ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dolgozó a gondozási-ápolási tervben feltüntetett feladatokat a részlegvezető irányításával végzi, mely az egészségügyi ellátás mellett a kliens mentális állapotára is kiterjed. Ápolási munka során végrehajtja az orvos által készített kezelésitervet. Az észlelt tüneteket, állapotváltozásokat rögzíti, jelenti. Gyógyszereléskor az egyéni gyógyszerfelhasználási –nyilvántartó lap alapján előírt gyógyszereket a beteg számára névre szóló gyógyszerdobozba kiadagolja. Biztosítja a gondozott általános szükségleteinek kielégítését, melyre állapota miatt önmaga részben, vagy egészben nem képes /testi higiéné, táplálás, pihenés, alvás, folyadékfelvétel, állapotának megfelelő mozgás, mozgatás, kiültetés, torna, környezeti ártalmaktól való megvédés, rekreációs tevékenység, kommunikáció/. Az ellátás ideje alatt folyamatos pszichés foglalkoztatást, megfelelő tárgyi környezetet, tisztaságot nyújt. Biztosítja az étkezés és tálalás kulturáltságát, szükség esetén a gondozott etetését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, ápoló; szociális gondozó és ápoló,

         Idősek gondozása, ápolása terén szerzett tapasztalatok, készségek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         B kategóriás jogosítvány,

         Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         egészségügyi szakképzettség (ápoló),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-32/2023. , valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

vagy

         Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@celldomolk.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor egy 3 tagú bizottság előtt. Ezt követően a pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu honlapon szerezhet.

 

Európai Szociális Alap