Ugrás a fő tartalomhoz
Itt jár most: www.nszcell.hu / Aktualitások - Események / Álláslehetőség - Dietetikus
Európai Szociális Alap

Álláslehetőség - Dietetikus

Népjóléti Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat
Szociális konyha


Dietetikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dietetikus munkakör rendeltetése biztosítani az ellátottak teljes körű dietetikai ellátását, miközben az élelmezést a leggazdaságosabban állítja a terápia szolgálatába. Napi feladatok közé tartozik megtervezni az intézményben a különböző diétákat, elkészíteni a diéta fajtáinak megfelelő anyagkiszabást, megbeszélni a szakácsokkal az elkészítési módot, ellenőrizni az elkészítés megfelelőségét. A dietetikus kötelezően látogatja az intézmény részlegeit és ott megbeszélést folytat az ellátottakkal az élelmezésre vonatkozólag mennyiség, minőség, összeállítás, egyéni kívánságok tekintetében. Rendszeresen ellenőrzi a részlegekben folyó étkeztetési munkát, ezen belül a tálalást, kiszolgálást, ételek hőmérsékletét, higiéniás előírások betartását. Ezen tevékenységét az élelmezésvezető útmutatása alapján végzi. Étlapkészítés, anyagkiszabás készítés, gépi könyvelés-bevételezés, kiadás is részét képezik feladatainak. Ügyel a higiénés szabályok betartására és betartatására. A HACCP rendszer ismerete és betartása kötelező érvényű a munkavállalóra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Dietetikus,

         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         B kategóriás jogosítvány,

         Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; motivációs levél; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-211/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Dietetikus.

vagy

         Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@celldomolk.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor egy 3 tagú bizottság előtt. Ezt követően a pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu honlapon szerezhet.

Európai Szociális Alap