Ugrás a fő tartalomhoz
Itt jár most: www.nszcell.hu / Aktualitások - Események / Álláslehetőség - Takarító, egyéb kisegítő
Európai Szociális Alap

Álláslehetőség - Takarító, egyéb kisegítő

Népjóléti Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat
Idősek Otthona II.


Takarító, egyéb kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Népjóléti Szolgálat Idősek Otthona II. részlegében takarítási feladatok végzése a higiénés előírásoknak megfelelően. ­Feladata egy részét a HACCP élelmiszer biztonsági rendszer hatályos jogszabályokkal, rendeletekkel összhangban való működtetése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs munka, oktatásokon való részvétel képezi. Feladata további részeként fertőtlenítő felmosást végez naponta, de szükség esetén többször is. Naponta végzi a lakószobák, mellékhelyiségek tisztántartását, fertőtlenítését. ­Fertőtlenítés szabályait betartja, illetve előírás szerint végzi. ­Beosztásának megfelelően végzi a szennyes edények mosogatását. Rendszeresen tisztítja a tálalóhelyiséget. ­Ellátja a külső körlet, udvar rendbetételét is ­Munkavégzése a részlegvezető által elkészített beosztásnak megfelelően alakul. ­

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         8 Általános,

         Személyes adatokat tartalmazó önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyes adatokat tartalmazó önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-84/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Takarító, egyéb kisegítő.

vagy

         Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@celldomolk.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor egy 3 tagú i bizottság előtt. Ezt követően a pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu honlapon szerezhet.

 

Európai Szociális Alap