Ugrás a fő tartalomhoz
Itt jár most: www.nszcell.hu / Aktualitások - Események / Álláslehetőség - Takarító, egyéb kisegítő
Európai Szociális Alap

Álláslehetőség - Takarító, egyéb kisegítő

Népjóléti Szolgálat

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat
Idősek Otthona II.


Takarító, egyéb kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A dolgozó ellátja a Népjóléti Szolgálat Idősek Otthona II. részlegében a takarítási feladatokat a higiénés előírásoknak megfelelően. ­A munkavállaló feladata naponta végezni a lakószobák, mellékhelyiségek tisztántartását, fertőtlenítését. Ezenkívül ellátja az intézmény külső körletének, udvarának a rendbetételét is. ­Munkavégzése a részlegvezető által elkészített beosztásnak megfelelően alakul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         8 Általános,

         Szociális vagy egészégügyi ellátás területén szerzett legalább 1 éves tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyes adatokat tartalmazó önéletrajz; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-910 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-210/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Takarító, egyéb kisegítő.

vagy

         Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@celldomolk.hu E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor egy 3 tagú bizottság előtt. Ezt követően a pályázók írásban kapnak tájékoztatást a pályázatuk eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu honlapon szerezhet.

 

Európai Szociális Alap