Ugrás a fő tartalomhoz

Népjóléti Szolgálat Celldömölk

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

 

Család- és Gyermekjóléti Központ:

Celldömölk városa, mint járásszékhely település Család-és Gyermekjóléti Központot működtet, melynek ellátási területe a járás összes településére kiterjed.

A létrejövő kapacitásainkat a szolgáltatási területen működő Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok által delegált ügyfelekkel kapcsolatos esetmenedzseri teendők alapozzák meg.

 

Központunk szakembere 2019. február 1-vel kezdődően megkezdte az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységét, amely az biztosítja az egyéni, a csoportos és a közösségi tevékenység során szükséges feladatokat. 

 

 

Szolgáltatási elemek:

- Konzultáció a gyermekkel kapcsolatban álló szakemberekkel (pl.: pedagógusok, pszichológus, fejlesztő szakemberek)

- Információnyújtás, tájékoztatás (szolgáltatástípusok elérése, felépítése)

- Tanácsadás (ügyfélfogadási időn belül biztosított, elsődlegesen egyénileg történik)

- Segítség a hivatalos ügyek intézésében (szociális támogatások ismerete, nyomtatványokban történő segítségnyújtás)

- Családlátogatás

Óralátogatások a pedagógusok kérésére, illetve a szakmai tevékenység igénye esetén, ezzel elősegítve a helyzet, a probléma és az egyén optimális megismerését.

Segítségnyújtás krízishelyzetekben (iskolakezdés, intézményváltás, életkori sajátosságokból fakadó helyzetek, kortárscsoportokban előforduló problémák, kompetenciahatárokon belüli lelki próbatételek, családi szerkezetváltozások pl.: kistestvér születése, válás, haláleset, költözés, szülői túlhajszoltság okán.  

- felmerülő konfliktushelyzetek (gyermek-szülő, gyermek-pedagógus, szülő-pedagógus között)

- csoportokkal végzett tevékenység (elsősorban a prevenció és a megelőzés jegyében, felvilágosító foglalkozások, kötetlen beszélgetések, kreatív foglalkozások)

-sportprogramok szervezése

- szociális akciók szervezése (gyűjtések: ruhanemű, tartós élelmiszerek, könyvek, játékok, kupakok)

megbeszéléseken való részvétel

- gyermekvédelmi jelzés fogadása

- közvetítés (egyéb szolgáltatók irányába)

- esetmegbeszélések

A szociális segítő munka nem a veszélyeztetett és hátrányos gyermekeket érinti, hanem az intézménybe járó összes gyermeket, szüleiket pedagógusokat, óvodapedagógusokat.

 

Központvezető-esetmenedzser:

Lakatos Nikoletta

 

Óvodai és iskolai szociális segítő

Bihari Ágota

Bolla Krisztina

 

Illetékességi terület:

 

 

Bihari Ágota

Szent Benedek Katolikus Általános Iskola

Celldömölki Városi Általános Iskola

Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szent Imre Általános Iskola

Kemenesmagasi Általános Iskola

Kemenesmagasi Manóvár Óvoda

Tündérkert Óvoda Nagysimonyi

Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda

Batthyány Lajos ÁMK Óvoda

 

Bolla Krisztina

Celldömölki Városi Általános Iskola Kenyeri Telephelye

Celldömölki Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Vas Megyei SZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola

Kemenesmagasi Általános Iskola

Celldömölki Városi Óvoda

Celldömölki Városi Óvoda Vörösmarty Úti Tagóvoda

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági Tagóvoda

Kenyeri Óvoda

Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor ÁMK Óvodája

Csöngei Weöres Sándor Óvoda

Kemenesmagasi Manóvár Óvoda

Mesevár Óvoda, Kemenesmihályfa

Merseváti Óvoda

Vönöcki Óvoda 

 

 

Elérhetőségeink:

Tel: 95/525-918

Fax: 95/420-131

 

E-mail cím: iskolaiszocmunka.cell@gmail.com

Megosztás
Megosztás facebook-n
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztéseEFOP-3.2.9-16-2016-00059